OLİMPOS ROTARY KULÜBÜ

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

• Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
• İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
• Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
• Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.
Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.
Rotary, hizmet yolunda çalışmalarını yürütürken genç neslin eğitimi ve gelişimi için de yoğun çaba göstermekte olup, kendi sponsorluğu altında Interact ve Rotaract Gençlik Kulüplerini kurmuştur.

Bizim toplumumuz ve dünya için neler yaptığımızı biliyormusunuz?

Rotary üyeleri bulundukları çevrede ve dünya genelinde Rotary’nin 6 ana hizmet  sağlığının gelirştirilmesi, temiz su ve temiz suya ulaşımın genişletilmesi, hastalıkların önlenmesi, barışın teşvik edilmesi ve toplumların gelişmesini sağlamaktır.

Biz özellikle çocuk felcinin dünyadan silinmesine konusuna kendimizi adamış durumdayız. Rotary üyeleri 1979 yılında başladıkları savşın neredeyse sonuna gelmişlerdir. Önümüzde sadece 3 ülkede polio’nun sonlandırılması kalmıştır.

Kendi toplumunuz için yada dünyadaki başka bir yerde siz de fark yartmaya hazırmısınız?

Bizler, yerelde kazandığımız tecrübelerimizi, uzmanlığımızı, ihtiyaç alanlarını belirlemek, ardından soruna bizim farklı bakış açımızdan yaklaşmak için kullanıyourz. Bulunduğunuz bölgede mühtemelen otary üyeleri şuan bile ihtiyacı olanlara yardım ediyor, projeler yaratıyor yada planlıyorlardır.

İsterseniz sizde bunun bir parçası olabilirsiniz ve Yardım edebilirsiniz.

2018-2019 Dönemi

 

 

Antalya Olimpos Rotary Kulübü Derneği 2019-2020 GENEL KURUL Toplantımız
Antalya Crown Plaza Oteli Antalya da 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 12.30 da yapılacaktır.

 

• 2019-2020 Dönem Logosu

 

TOPLANTILARIMIZ
sevgili dostlar, Antalya Olimpos Rotary Kulübü 2019-20 Genel...
Antalya Olimpos Rotary Kulübü 2019 etkinlikleri "Erken Tanı...
>> Tüm toplantıları gör
TOPLANTI YER VE SAATİ
Zaman : Her Perşembe Saat : 12:30
Yer : Crown Plaza, Konyaaltı /Antalya
2016-2017 YÖNETİM KURULU
2018 - 2019Dönem Başkanı
Rtn. Mazhar Soykam
2018-2019As Başkan
Rtn. Erdal Atılgan
2018-2019Kulüp Sekreteri
Rtn. Süreyya Eroğlu Bilgin
2018-2019Sayman
Rtn. Güneş Çankaya
2018-2019Üye (GDB)
Rtn. Ümit Çolakoğlu Özkaya
DÖRTLÜ ÖZ DENETİM

Düşündükleriniz, söyledikleriniz, yaptıklarınız

  • GERÇEĞE uygun mu ?
  • İlgililerin tümü için ADİL mi ?
  • İlgililerin tümü için YARARLI mı ?
  • İYİ NİYET ve DAHA İYİ DOSTLUKLAR sağlayacak mı ?
BİLGİ MERKEZİ

Türkiye ve Dünyada Rotary